outsourcing ABI


Dla naszych Klientów, którzy potrzebują stałego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych oferujemy dostosowaną do indywidualnych potrzeb ofertę współpracy długoterminowej. W ramach usług outsourcingowych zapewniamy stały kontakt z naszymi specjalistami, w ramach którego m.in. doradzamy i pomagamy w bieżącej działalności, udzielamy wyjaśnień i opinii, przygotowujemy projekty umów, wniosków oraz innych pism, czuwamy nad integralnością i bezpieczeństwem systemu, aktualizujemy dokumentację, wykonujemy okresowe audyty, informujemy o zmianach w prawie.
Naszym Klientom proponujemy również zlecenie nam pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ich firmie. Nasz specjalista realizuje wszystkie obowiązki związane z tą funkcją a także przejmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji ustawowych obowiązków.