outsourcing ABI


tel. 661-405-539 /

Outsourcing ABI

Outsourcing ABI polega na zleceniu naszej Kancelarii wykonywania całości zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), jakie wynikają z przepisów prawa ochrony danych osobowych. Oprócz przejęcia konkretnych obowiązków, również odpowiedzialność związana z pełnieniem tej funkcji zostaje „przerzucona” na nas. Do ogólnokrajowego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji prowadzonego przez GIODO, jako ABI naszego Klienta, zostaje zgłoszony radca prawny Grzegorz Łubkowski.

Usługa tego rodzaju może być szczególnie atrakcyjna dla klientów, którzy nie chcą lub nie mogą powołać na funkcję ABI kogoś spośród grona własnych pracowników. Outsourcing ABI jest prawnie dopuszczalny i najczęściej znacznie efektywniejszy, niż wykonywanie zadań ABI-ego własnymi siłami. W ogólnym rozrachunku może również okazać się tańszy, od ustanawiania ABI-m własnego pracownika. Nie powstaną bowiem koszty związane np. z włączeniem ABI-ego w struktury podmiotu, z doszkalaniem ABI-ego, ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym sporządzania opinii prawnych lub wykonania określonych czynności należących do obowiązków ABI-ego.

Zakres naszej usługi

W ramach usługi outsourcing ABI realizowalibyśmy ogół ustawowych zadań ABI oraz szereg czynności dodatkowych. Nasze działania obejmowałyby m.in.:

  • okresowe sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • bieżące prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych,
  • opracowywanie i składanie wniosków rejestracyjnych do GIODO,
  • stała, kompleksowa opieka w zakresie prawa ochrony danych osobowych, weryfikacja zawieranych umów, opiniowanie wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • wizyty w zależności od potrzeb,
  • doradztwo, konsultacje, sporządzanie opinii prawnych, monitorowanie zmian w prawie,
  • asysta podczas ewentualnych kontroli prowadzonych przez GIODO lub audytorów zewnętrznych.