Obsługa prawna


Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Opracowujemy dostosowany do potrzeb klienta wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Przygotowujemy projekty pism w postępowaniu administracyjnym przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz innymi organami administracji i sądami. Przygotowujemy odpowiedzi na zapytania i wezwania dysponentów danych osobowych o udzielenie informacji w zakresie sposobu i zakresu przetwarzania udostępnionych danych osobowych.
Jesteśmy również w stanie zapewnić naszym Klientom podstawową pomoc prawną w pozostałych aspektach prowadzenia biznesu w sieci internet. W szczególności pomagamy napisać i wdrożyć:
• regulaminy serwisów internetowych,
• polityki prywatności.