szkolenia ABI i dla pracowników


tel. 661-405-539 /

Szkolenia ABI

Szkolenia ABI ……..

Szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenia dla pracowników ……..

Prowadzimy szkolenia dla pracowników, w ramach których wyjaśniamy jak powinna wyglądać prawidłowa i bezpieczna praca z danymi osobowymi, jakie są najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, czym one skutkują oraz jaka odpowiedzialność ciąży na pracodawcy, a jaka na pracowniku w razie dopuszczenia się zaniedbań, których skutkiem jest niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

 

Oferujemy specjalne, wszechstronne szkolenie dla pracownika wyznaczonego do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). W trakcie kilku godzin zajęć teoretyczno-praktycznych przygotowujemy ABI do tego aby mógł samodzielnie nadzorować przestrzeganie procedur wdrożonych dokumentacją systemu ochrony danych i kompleksowo czuwać nad przetwarzaniem danych osobowych w zgodzie z obowiązującym prawem. W szczególności dokładnie omawiamy zakres zadań jakie przewidują przepisy prawa dla tej funkcji, tj. m.in.:

1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie sprawozdania w tym zakresie,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych (tj. polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych) oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora.